Quy trình sản xuất

KIỂM TRA VI SINH

Hoàng Lâm luôn chú trọng đến an toàn vệ sinh của sản phẩm. Các sản phẩm đều được test vi sinh 1 lần để đảm bảo mọi điều kiện bảo quản sản phẩm vẫn tốt và sản phẩm tới tay khách hàng cũng như khi còn ở kho của công ty.
Với tiêu chí chất lượng đi đầu thì công ty vẫn luôn duy trì mọi phương pháp kiểm soát chặt chẽ nhất có thể để đảm bảo sản phẩm luôn ổn định về chất lượng cho tới khi tới tay khách hàng.

 

0001

0002