Vỏ xúc xích làm từ gì? Ăn liền liệu có được không❓❓

 

Z2530594665918 Cb7e4da24f22f9ec00825c9e5678ea6f? ?̆? ??́? ??́?ℎ ??̀ ?ℎ? ?ℎ??̉?? ?ℎ?̀? đ?̛?̛̣? ??̛́? ??̉ ??̂? ????̀? ??̣? ℎ?̀ ℎ?̣? ??́? ?? ???̛?̛́? ?ℎ? ??̀? ??́?? ℎ?? ?ℎ??̂? ??́?
⇒ Chắc bạn không phải người duy nhất!!
✨✨Thực tế thì..??̉ ??́? ??́?? ???̀? ???̀? ??́ ???̂̉ ?̆? đ?̛?̛̣? ??̉ ???̀ ???́
☘ Đa phần vỏ xúc xích làm từ vỏ bao tự nhiên( như ruột lợn, ruột cừu) hoặc vỏ collagen, tuyệt đối an toàn. Lớp vỏ giúp định hình xúc xích và tạo nên độ giòn dai hấp dẫn khi ăn.
☘ Vỏ tự nhiên có tính đàn hồi cao, chịu được nhiệt độ lớn, còn vỏ collagen tạo nên hình thức , kích cỡ đẹp mắt cho sản phẩm do đó tùy vào mục đích khác nhau củ mỗi nhà sản xuất mà sử dụng các loại vỏ cho phù hợp.
Nhà em có đủ và sẵn các loại vỏ và các loại size vỏ bọc xúc xích, lạ xưởng, dồi sụn.
Ai cần liên hệ em 0986753883